certyfikaty, zarządzanie przez jakość TQM, wyróżniki jakościowe, najwyższa jakość konsumencka,
                    projekty jakościowe

Wielkopolska marka

Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością organizuje od blisko 15 lat z powodzeniem ogólnopolski Projekt Jakościowy „Najwyższa Jakość”. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwanie. Razem z Centrum Badań i Monitorowania Jakości, kapitułami projektów jakościowych, samorządowcami i przedsiębiorcami, podjęliśmy inicjatywę wyłonienia spośród silnej reprezentacji podmiotów gospodarczych 16 województw, grupy firm, których działania w znaczący sposób wpływają na obraz naszych makroregionów w kraju, Unii Europejskiej i świecie.

Zaczynamy od Wielkopolski, gdzie działalność firm wpisuje się w chlubne tradycje solidności, samorządności i pracy organicznej, a miejscowe przedsiębiorstwa przez swoją aktywność biznesową promują swój region na arenie krajowej i międzynarodowej.

W celu oznaczenia firm i instytucji godłem świadczącym o ich pozycji, powołaliśmy Projekt i stworzyliśmy nowy Znak Towarowy „Wielkopolska Marka Ranking Marek” Copyright ©WSBJ (obok m.in. znaków: „Mazowiecka Marka”, „Dolnośląska Marka”, etc.). O sile i znaczeniu godła promocyjnego „Wielkopolska Marka” stanowi wielość instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie oraz autorytet ludzi z nim związanych.

Biorąc pod uwagę wieloletnie tradycję Państwa Firmy na wielkopolskiej mapie gospodarczej oraz zaangażowanie w rozwój regionu, silną pozycję rynkową, a także patriotyzm lokalny, jaki przyświeca działalności ludzi związanych z Państwa Firmą, zapraszamy do przyjęcia zaproszenia do wzięcia udziału w Projekcie „Wielkopolska Marka”. Państwa udział będzie zaszczytem dla Wielkopolski i grona uczestników Projektu „Wielkopolska Marka Ranking Marek”.