certyfikaty, zarządzanie przez jakość TQM, wyróżniki jakościowe, najwyższa jakość konsumencka,
                    projekty jakościowe

NJ w Edukacji

Ten certyfikat przyznawany jest firmom, organizacjom publicznym, samorządom oraz osobom prywatnym, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do podnoszenia jakości życia oraz gwarantują profesjonalizm i kompleksowość oferty edukacyjnej oraz najwyższą jakość kształcenia, a także stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na profesjonalnym zapleczu lokalowym i kadrowym. Certyfikat przyznawany jest w cyklu rocznym, nieprzerwanie od 2005 roku.