certyfikaty, zarządzanie przez jakość TQM, wyróżniki jakościowe, najwyższa jakość konsumencka,
                    projekty jakościowe

Menedżer NJ

Menedżer Najwyższej Jakości to wyróżnienie przyznawane przez WSBJ i Centrum Badań i Monitorowania Jakości. Zaszczytny tytuł Menedżera Najwyższej Jakości mogą otrzymać liderzy biznesu i zarządzania, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do tego, że idea Najwyższej Jakości znajduje potwierdzenie w ich codziennej działalności.
Warunkiem podstawowym do otrzymania tego tytułu przez właściciela, prezesa, czy menedżera przedsiębiorstwa, jest posiadanie przez firmę certyfikatu Najwyższej Jakości, jednak za zgodą wszystkich członków kapituły, w wyjątkowych wypadkach, od tego wymogu można odstąpić.