certyfikaty, zarządzanie przez jakość TQM, wyróżniki jakościowe, najwyższa jakość konsumencka,
                    projekty jakościowe

NJ w Budownictwie

Ten certyfikat przyznawany jest firmom, organizacjom publicznym, samorządom oraz osobom prywatnym, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do podnoszenia jakości życia oraz gwarantują najwyższą jakość obsługi w zakresie m.in. wykonawstwa inwestycji, prac budowlanych, doradztwa, projektowania, montażu, budownictwa ogólnego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, adaptacji, remontów, a także rewitalizacji obiektów zabytkowych i sakralnych. Certyfikat przyznawany jest w cyklu rocznym, nieprzerwanie od 2004 roku.